Actueel | Schriftelijke vragen

Vragen Jeneverfestival?

Dit zijn schriftelijke vragen namens het AOV en Leefbaar Schiedam

Naar aanleiding van het persbericht dat het jeneverfestival dit jaar geen doorgang zal vinden wegens de slechte staat van de vloer van de Havenkerk, willen het AOV en Leefbaar Schiedam de volgende vragen stellen:

  • Is het college het met het AOV en Leefbaar Schiedam eens dat het Jeneverfestival een toonaangevend evenement is voor onze stad?
  • Is het college het met het AOV en Leefbaar Schiedam eens dat een dergelijk evenement niet zonder overleg en vooronderzoek van (andere)locaties afgeblazen kan worden?
  • Is er met het college overlegd c.q.  gecommuniceerd over het locatieprobleem? Is er meegedacht over een andere oplossing ? Er zijn genoeg andere (deel)locaties die hierin zouden kunnen voorzien?
  • Is het college bereid om mee te denken aan een oplossing en of deeloplossingen om het festival alsnog doorgang te laten vinden?( bijvoorbeeld door deel activiteiten door de stad te plannen waardoor de hele binnenstad mee kan participeren?)

Het AOV en Leefbaar Schiedam verzoeken het college dit probleem met spoed te onderzoeken en terug te koppelen, want activiteiten die onze Stad promoten mogen niet belemmerd worden door locatieproblemen

Mede namens
Leefbaar Schiedam Gerrie de Bel
AOV Catelijne de Groot

We hebben al jaren een sterke en stabiele achterban. Daar gaan we van profiteren!

Catelijne de Groot

Fractie voorzitter , AOV Schiedam

Pin It on Pinterest

Share This